บอร์ดควบคุมพัดลมไอน้ำ

บอร์ดควบคุมพัดลมไอน้ำ ใช้ควบคุมความเร็วของพัดลมโดยใช้ Triac เป็นสวิตซ์ และสั่งงานให้ตัวทำไอน้ำทำงาน รวมถึงตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ