บอร์ดจอ LCD สำหรับ Beaglebone

บอร์ดจอ LCD 7″ และ Touch panel สำหรับ Beaglebone black เชื่อต่อผ่านบัสจอ RGB ของ Beaglebone ลูกค้านำไปใช้เป็นตัวควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน ตัวโปรแกรมใช้ QT เขียน OS ใช้ Linux