บอร์ดรีโมทควบคุมพัดลม

บอร์ดรีโมทควบคุมพัดลม หลักการทำงานก็คือ ใช้ Timer output หรือ PWM ตั้งค่าเวลาให้ตรงกับความถี่ของตัวรับรีโมท สิ่งสำคัญของการเขียนโปรแกรมรีโมทคือการทำให้ MCU กินกระน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ ขั้นแรกก็เลือก MCU ที่กินกระแสต่ำๆ ขณะเข้าสู่ Stop mode และกำหนด I/O ที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็น Output หาก I/O ไหนเป็น Output ไม่ได้ ให้กำหนดเป็น Input แล้วใส่ตัวต้านทาน Pull-up ให้ด้วย สวิตซ์เป็นแบบคาร์บอน