บอร์ดเล่น MP3 FM และ Bluetooth

บอร์ดสำหรับเล่นไฟล์ MP3 จาก USB/Micro SD Card, รับคลื่นวิทยุ FM และรับเสียงจาก Bluetooth module สวิตซ์ใช้ Capacitive touch ตัว MCU ใช้ PIC24 เป็นตัวควบคุมการทำงานของบอร์ดทั้งหมด