Author Archive: admin

SAMA5D4 Xplained Ultra Flash Image

ขั้นตอนการ Flash ไฟล์ Image ของบอร์ด SAMA5D4 Xplained Ultra ใส่ Jumper  JP7 เพื่อไม่ให้บอร์ด boot จาก NAND Flash แล้วเสียบสาย Micro USB เข้ากับ J11 แล้วก็เสียบเข้ากับ Computer หากยังไม่ได้ติดตั้ง Driver ให้ทำการติดตั้ง USB Driver เสียก่อน เปิด Device Manager ขึ้นมาเพื่อดูว่าบอร์ดต่ออยู่กับพอร์ทอะไร …
Read more

การใช้ Timer ทำระบบรดน้ำอัตโนมัติ

บทความนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้งาน Timer 12V และ Solenoid valve ทำเป็นระบบ รดน้ำผัก รดน้ำต้นไม้ หรือรดน้ำดอกไม้ แบบอัตโนมัติ โดยจะแนะนำอุปกรณ์ต่างๆสำหรับมือใหม่ให้ได้เข้าใจว่า การทำระบบรดน้ำอัตโนมัติ จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง อุปกรณ์ต่างที่ใช้ทำระบบรดน้ำอัตโนมัติมีดังนี้ครับ Timer 12V DC ใช้สำหรับเป็นต…
Read more

แนะนำบอร์ด Orange Pi 2G-IOT

Orange Pi เพิ่งเปิดตัวบอร์ด Orange Pi 2G-IOT เป็นบอร์ด Embedded รองรับ OS ubuntu linux และ android ราคาที่เปิดตัวออกมาคือ $9.90 Interface หลักๆของบอร์ดมีดังนี้ Wifi + Bluetooth, USB, LCD, CSI, Micro SD Card, และ Module GSM 2G ถึงแม้ว่า Module 2G อาจจะใช้งานไม่ได้ในบ้านเราในอนาคต แต่ด้วยราคาที่เปิดตั…
Read more

บอร์ด Monitor KWH ผ่านเว็บ

บอร์ดวัดกระแส แรงดัน และ kwh หรือวัดการใช้ไฟฟ้าผ่าน web browser สามารถวัดได้ 8 ช่อง ตัววัดกระแสใช้ CT หรือ Current Transformer การแสดงผลที่หน้าเครื่องใช้จอ LCD แบบ Character 20×4 ตัว MCU ใช้ PIC32MX สามารถอัพเดท firmware ผ่านทาง LAN หรือ Ethernet

บอร์ดเล่น MP3 FM และ Bluetooth

บอร์ดสำหรับเล่นไฟล์ MP3 จาก USB/Micro SD Card, รับคลื่นวิทยุ FM และรับเสียงจาก Bluetooth module สวิตซ์ใช้ Capacitive touch ตัว MCU ใช้ PIC24 เป็นตัวควบคุมการทำงานของบอร์ดทั้งหมด

บอร์ดควบคุมพัดลมไอน้ำ

บอร์ดควบคุมพัดลมไอน้ำ ใช้ควบคุมความเร็วของพัดลมโดยใช้ Triac เป็นสวิตซ์ และสั่งงานให้ตัวทำไอน้ำทำงาน รวมถึงตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ

บอร์ดจอ LCD สำหรับ Beaglebone

บอร์ดจอ LCD 7″ และ Touch panel สำหรับ Beaglebone black เชื่อต่อผ่านบัสจอ RGB ของ Beaglebone ลูกค้านำไปใช้เป็นตัวควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน ตัวโปรแกรมใช้ QT เขียน OS ใช้ Linux

บอร์ดรีโมทควบคุมพัดลม

บอร์ดรีโมทควบคุมพัดลม หลักการทำงานก็คือ ใช้ Timer output หรือ PWM ตั้งค่าเวลาให้ตรงกับความถี่ของตัวรับรีโมท สิ่งสำคัญของการเขียนโปรแกรมรีโมทคือการทำให้ MCU กินกระน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ ขั้นแรกก็เลือก MCU ที่กินกระแสต่ำๆ ขณะเข้าสู่ Stop mode และกำหนด I/O ที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็น Output หาก I/O ไหนเ…
Read more

Air conditioner wifi control

Air conditioner wifi control หรือ บอร์ดควบคุมแอร์ผ่าน Wifi/Internet บอร์ดควบคุมเครื่องปรับอากาศ ผ่านอินเตอร์เนต มีหลักการทำงานคือ ตัวบอร์ดจะมี MCU ใช้ PIC32MX เป็นตัวรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง Server ผ่าน Wifi module และส่งคำสั่งไปควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ผ่านบัส RS232 ที่เครื่อง Server จะม…
Read more

SSD1963 + SQI Flash Driver สำหรับ MPLAB Harmony

SSD1963 และ SQI Flash Driver สำหรับ MPLAB Harmony version 1.08 SSD1963 Driver ให้แตกไฟล์ไปไว้ที่โฟลเดอร์ v1_08\framework\driver\gfx\controller แล้วต้องไปเพิ่ม driver ใน harmony config เพิ่มเติม SQI Flash driver สามารถเพิ่มเข้าไปในโปรเจคแล้วเรียกใช้งานได้เลย ทดสอบกับ SST26VF032B และ SST26VF064B Downl…
Read more

เขียนโปรแกรม LED กระพริบด้วย MPLAB Harmony Framework

MPLAB Harmony Framework เป็น Framework หรือ Library สำหรับเขียนโปรแกรมบน Microcontroller 32-bit ของ Microchip รองรับ PIC32MZ, PIC32MX ตัว Framework มี Library ให้ใช้งานหลากหลาย อาทิเช่น USB, TCP/IP stack, Graphics, Wifi, Audio decoder เป็นต้น ข้อดีของ Harmony คือการรวม Library หลายๆตัวไว้ในโปรเจคเดี…
Read more

MPLAB Harmony สำหรับบอร์ด DEV-PIC32MX575F512L-01-V1

Library MPLAB Harmony สำหรับบอร์ด DEV-PIC32MX575F512L-01-V1 +จอ LCD 4.3″ Library ที่ใช้งานบนบอร์ดจะมี Graphics+Resistive touch, Web server + SD Card, TCP/IP client+server, RTC MCP79411, RS485, GPIO วิดีโอตัวอย่างการทำงานของ Harmony