Categories
บทความ

การใช้ Timer ทำระบบรดน้ำอัตโนมัติ

บทความนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้งาน Timer 12V และ Solenoid valve ทำเป็นระบบ รดน้ำผัก รดน้ำต้นไม้ หรือรดน้ำดอกไม้ แบบอัตโนมัติ โดยจะแนะนำอุปกรณ์ต่างๆสำหรับมือใหม่ให้ได้เข้าใจว่า การทำระบบรดน้ำอัตโนมัติ จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

อุปกรณ์ต่างที่ใช้ทำระบบรดน้ำอัตโนมัติมีดังนี้ครับ

 • Timer 12V DC ใช้สำหรับเป็นตัวตั้งเวลาว่าจะให้เปิดน้ำตอนกี่โมง ปิดกี่โมง โดย Timer ในบทความนี้ สามารถตั้งค่าโปรแกรมได้ 16 โปรแกรม
 • Solenoid Valve ใช้เป็นตัวเปิดปิดน้ำ โดยควบคุมจากตัว Timer อีกทีหนึ่ง
 • Power supply สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงให้กับ Timer
 • กล่องใส่ Power supply และ Timer เพื่อป้องกันไม่ให้โดนน้ำฝน กรณีที่ติดตั้งไว้นอกบ้าน
 • สายไฟสำหรับต่อ Power supply เข้ากับไฟบ้าน และต่อจาก Timer ไปหา Solenoid valve
 • ข้อต่อและวาวล์ขนาด 1/2″ สำหรับต่อท่อ PE เข้ากับท่อน้ำ PVC
 • ท่อ PE สำหรับส่งน้ำไปให้สปริงเกอร์ ในบทความนี้จะใช้ขนาด 20mm
 • ตัวล็อคท่อ PE เข้ากับข้อต่อ ขนาด 20mm
 • สายไมโคร PE สำหรับเชื่อต่อสปริงเกอร์เข้ากับท่อ PE ขนาด 4/7mm
 • ข้อต่อมินิสปริงเกอร์ สำหรับเชื่อมต่อสายไมโคร PE เข้ากับท่อ PE
 • ตัวเจาะท่อ PE หรือจะใช้ดอกสว่าน 3mm เจาะแทนก็ได้ครับ
 • ขายึดมินิสปริงเกอร์ หรือจะใช้ไม้ หรือเหล็กยึดแทนก็ได้ครับ
 • เทปพันเกลียวสำหรับพันเกลียวของข้อต่อต่างๆ
 • หัวมินิสปริงเกอร์ เลือกขนาดและแบบตามที่ต้องการ

ขั้นตอนการทำระบบรดน้ำอัตโนมัติ

 • ยึด Power supply เข้ากับกล่อง แล้วทำการเดินสายไฟให้กับ Power supply โดยสายไฟจะมีอยู่ 3 ชุดคือสายไฟจาก Power supply 220V ไปหาไฟบ้าน สายไฟ 12V จาก Power supply ไปเลี้ยง Timer สายไฟจาก Timer ต่อไปหา Solenoid valve
 • เชื่อมต่อวาวล์ปิด/เปิดน้ำเข้ากับท่อน้ำ และต่อ Solenoid valve เข้ากับวาวล์ ปิด/เปิด น้ำ และต่อข้อต่อท่อ PE ขนาด 20mm เข้ากับ Solenoid valve
 • เสียบท่อ PE เข้ากับข้อต่อ PE แล้วใช้ตัวล็อคท่อ PE ล็อคท่อให้แน่น กันท่อ PE หลุดออกจากข้อต่อ
 • ตัดสายไมโคร PE ให้มีความยาวพอดีกับตัวยึดมินิสปริงเกอร์ เสียบสายไมโคร PE เข้ากับมินิสปริงเกอร์ แล้วเสียบสายไมโคร PE อีกด้านเข้ากับข้อต่อมินิสปริงเกอร์ แล้วเจาะท่อ PE แล้วนำข้อต่อมินิสปริงเกอร์เสียบเข้าไปที่ท่อ PE
 • ทำการยึดมินิสปริงเกอร์เข้ากับขายึด หรือเหล็กที่ทำขึ้น แล้วทำการเปิด Timer ให้ ON ในโหมด Manual โดยการกดปุ่ม Manual จนกว่าตัวหนังสือ ON ที่หน้าจอติดขึ้นมา เปิดวาวล์น้ำแล้วปรับให้ความแรงของมินิสปริงเกอร์จ่ายน้ำในรัศมีที่กำหนดเป็นอันว่าใช้งานได้แล้วครับ
 • ขั้นตอนต่อไปก็คือการตั้งเวลาให้ Timer จ่ายน้ำอัตโนมัติ โดยผมจะตั้งไว้ที่ Program 1 สำหรับจ่ายน้ำตอนเช้า โดยกดปุ่มที่โปรแกรม แล้วกดปุ่ม Hour/Min ตั้งเวลาสำหรับ ON เช่นให้เริ่มจ่ายน้ำที่ 7:00 ก็ให้กดปุ่ม Hour เป็น 7 และกดปุ่ม Min ให้เป็น 00 แล้วก็ตั้งเวลาให้หยุดจ่ายน้ำโดยกดปุ่ม Program ให้แสดง Off แล้วกดปุ่ม Hour/Min ตั้งเวลาหยุดจ่ายน้ำตามที่ต้องการครับ สำหรับใครที่ต้องการรดน้ำหลายๆครั้งในหนึ่งวัน สามารถกดปุ่ม Prog เพื่อตั้งเวลาของโปรแกรมอื่นๆอีกได้ 16 โปรแกรมครับ

รูปตัวอย่างอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับทำระบบรดน้ำอัตโนมัต

Timer 12V และ Power supply ที่ติดอยู่ในกล่องกันน้ำฝน

หัวมินิสปริงเกอร์ แบบปรับแรงดันได้

ข้อต่อมินิสปริงเกอร์สำหรับเชื่อต่อสายไมโคร PE เข้ากับท่อ PE

ตัวล็อคท่อ PE เข้ากับข้อต่อ

ข้อต่อท่อ หรือข้องอ PE ขนาด 20mm และอีกด้านเป็นแบบเกลียวนอก 1/2″

ตัวเจาะท่อ PE หากไม่มีสามารถใช้ดอกสว่านเจาะแทนได้

เทปพันเกลียวสำหรับพันเกลียวข้อต่อให้แน่น

Solenoid valve 12V สำหรับ ปิด/เปิด น้ำโดยใช้ไฟฟ้า

ท่อ PE ขนาด 20mm

สายไมโคร PE ขนาด 4/7mm