Tag Archive: code

ใช้ Android เชื่อมต่อกับ Microcontroller ผ่าน Bluetooth module

วันนี้เอาวงจรและ source code ง่ายๆ สำหรับการเชื่อมต่อมือถือที่เป็น android กับ microcontroller ผ่าน HC-06 bluetooth module เพื่อสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ ในตัวอย่างนี้เป็นการใช้มือถือสั่งให้ LED ที่ต่ออยู่กับ PIC18F14K50 ติดดับ ตามคำสั่งที่ส่งไปทาง bluetooth bluetooth module ตัวนี้เป็นแบบ bluetooth S…
Read more