Tag Archive: display

เพิ่ม LCD Display ใน MPLAB Harmony

วิธีการเพิ่ม LCD Display ใน MPLAB Harmony สามารถทำได้ง่ายๆโดยการคัดลอกไฟล์ของ LCD ที่มีอยู่แล้ว มาแก้ไขให้ตรงกับ LCD ที่เราต้องการครับ ในตัวอย่างนี้จะคัดลอกไฟล์ LCD ของ truly_7_800x480 มาแก้ไขให้ใช้งานกับจอ LCD MI0700LT ครับ ขั้นแรกให้คัดลอกโฟล์เดอร์ truly_7_800x480 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น mi0700lt_7_80…
Read more