Tag Archive: udp

การใช้งาน UDP multicast สำหรับ ESP8266 ด้วย Arduino IDE

ก่อนอื่นต้องขออธิบายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก่อนดังนี้ครับ UDP ย่อมาจาก User Datagram Protocol เป็นโปรโตคอลที่อยู่บน IP อีกทีหนึ่ง การรับส่งข้อมูลต่างๆจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะรับส่งอะไรบ้าง คล้ายๆกับการรับส่งข้อมูลผ่าน UART หรือ RS232 ไม่มีการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้นถึงผู้รับหรือไม่ โดยผู้ใช้งานต…
Read more